ระบบการจัดการการขนส่ง หรือ TMS คืออะไร?

 

Transport Management Solutions หรือ TMS คืออะไร?

TMS เป็นระบบการจัดการการขนส่งที่ใช้ซอฟต์แวร์ในการช่วยให้ธุรกิจจัดการการดำเนินงานของห่วงโซ่อุปทานโลจิสติกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการประสานงานและเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์และวัสดุ

ระบบการจัดการการจัดส่งหรือ “Transportation Management System (TMS)” เป็นแพลตฟอร์มที่ถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดส่ง เป็นส่วนย่อยของการจัดการห่วงโซ่อุปทานเกี่ยวกับโซลูชั่นการจัดส่ง TMS ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถควบคุมการจัดส่งได้อย่างอัตโนมัติและได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งในอนาคต

บริษัทผู้ผลิต องค์กรอีคอมเมิร์ซ และใครก็ตามที่จัดส่งสินค้าเป็นประจำต่างตระหนักว่ามีส่วนต่างๆ มากมายในกระบวนการจัดส่งทั้งที่เป็นจริงและที่เปรียบเปรย ตั้งแต่การแจ้งราคาจนถึงการจัดส่ง การจัดส่งสินค้าเหล่านั้นมักจะมองหาวิธีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้จ่ายและปรับปรุงกระบวนการ ดังนั้นระบบการจัดการการจัดส่ง TMS จึงเป็นโซลูชั่นที่ช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จทั้งระบบ

 

หน้าที่และประโยชน์ทั่วไปของ TMS ได้แก่

  1. การวางแผนการจัดส่งพัสดุและการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่ง – ฟังก์ชันนี้จะช่วยในด้านต่าง ๆ เช่นกำหนดวิธีการที่คุ้มค่าที่สุดในการจัดส่งคำสั่งซื้อ (truckload, ltl, air freight, intermodal ฯลฯ ) หรือวิธีที่ดีที่สุดในการรวมคำสั่งซื้อหลายรายการเข้าด้วยกัน การจัดส่ง ข้อตกลงอัตราค่าบริการและสัญญามักจะตั้งอยู่ในฟังก์ชั่นนี้เช่นกัน
  2. Routing Guide ช่วยในการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ขายให้เป็นไปตามตารางการกำหนดเส้นทางขาเข้าเป็นสิ่งสำคัญต่อการบริหารต้นทุน ศูนย์กลางการกำหนดเส้นทางสำหรับบริษัทที่มีสถานที่จัดส่งหลายแห่งสามารถปรับปรุงและปฏิบัติตามข้อกำหนดได้
  3. การบริหารจัดการการดำเนินการและการสื่อสารของผู้ให้บริการสื่อสารซึ่งรวมถึงเครื่องมือสำหรับช่วยในการเลือกผู้ให้บริการคำนวณค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง (รวมถึงค่าบริการสายการบินค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าบริการเสริม) การจัดซื้อจัดจ้างและอำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับผู้ให้บริการ (ตั๋วแลกเงินและหลักฐานการจัดส่ง)
  4. ทัศนวิสัย / การติดตามการจัดส่ง ให้การอัปเดตสถานะทั้งสถานะการจัดส่งและการแจ้งเตือนเครื่องมือนี้ช่วยให้สามารถจัดการระบบการขนส่งและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงปัญหาในการจัดส่งที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าต่อลูกค้าที่ให้บริการได้
  5. การตรวจสอบและการชำระเงินค่าขนส่ง การตรวจสอบการขนส่งและการชำระเงินโดยอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาและปรับปรุงความถูกต้องหรือยุติการพึ่งพาบุคคลที่สามภายนอก คาดว่าการตรวจสอบใบกำกับสินค้าเป็นประจำสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 4-5% ของค่าขนส่งต่อปี

 

TMS สร้างประโยชน์มากมายให้กับผู้ผลิต บริษัทจัดจำหน่าย และใครก็ตามที่จัดส่งสินค้าจะเข้าใจถึง ประโยชน์ที่เกิดขึ้นมีมูลค่ามหาศาลกว่า เมื่อเทียบกับต้นทุนในการจัดส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น

หากแผนกจัดส่งสินค้าของคุณจะให้ความสนใจในการปรับปรุงระบบมากกว่าการคำนึงถึงแต่ค่าใช้จ่าย คุณกำลังคิดถูกแล้วเกี่ยวกับวิธีที่จะช่วยให้ธุรกิจของท่านใช้ประโยชน์จาก TMS แบบองค์รวมเพื่อผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) สูงสุดระบบการจัดการขนส่ง Transport Management Solutions ช่วยให้การจัดการขนส่งเกิดความผิดพลาดน้อยลง ในการใช้ระบบ TMS สามารถเกิดประโยชน์ในด้านของการจัดการการขนส่งดังต่อไปนี้

 

ประโยชน์ที่ได้จากการจัดทำระบบ

  1. เพื่อลดความผิดพลาดจากการทำงานด้วยคนจากการวางแผน และติดตามการจัดส่งสินค้าโดยใช้ระบบอัตโนมัติร่วมกับระบบข้อมูลกลาง (SAP) และ GPS ทุกยี่ห้อ/ทุกผู้รับเหมาขนส่ง แทน
  2. ด้านการติดตามปัญหาการทุจริตจากการจัดส่งสินค้า
  3. ด้านความปลอดภัยและกฎหมายในการใช้รถใช้ถนน
  4. เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและความไว้วางใจให้กับลูกค้าในการจัดส่งสินค้า โดยสินค้าส่งถึงที่หมายตามเวลา และตรวจสอบได้แบบ Real Time
  5. สามารถดูภาพรวมการกระจายสินค้าทั่วประเทศในจุดเดียว ( TRANSPORTATION CENTER ROOM) ใช้เป็นข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพของผู้รับเหมา