บัวหลวง แอ็คทีฟ คำตอบการลงทุน

แอ็คทีฟ หนึ่งในคำตอบการลงทุนในปีนี้ จาก บลจ.บัวหลวง โดยผู้ลงทุนน้อยคนที่จะเข้าใจว่า กองทุนรวมแบบผสม เป็นกองทุนที่น่าจะเป็นอีกหนึ่งที่ตอบโจทย์ได้ เพราะบางท่านอาจลังเลกับการลงทุนในหุ้นในช่วงที่ดัชนีปรับเพิ่มขึ้นมาสูงเหมือนในขณะนี้ ครั้นจะอยู่กับเงินฝากหรือกองทุนตราสารหนี้ ก็ทนกับผลตอบแทนต่ำๆ ไม่ไหว แม้จะเสี่ยงน้อยกว่า

นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (บลจ.บัวหลวง) กล่าวว่า “กองทุนรวมแบบผสม เป็นกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ได้หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น หุ้น พันธบัตร ตราสารหนี้ ทองคำ ฯลฯ ส่วนในแต่ละกองทุนนั้นจะลงทุนในอะไรบ้าง ในสัดส่วนเท่าไหร่ หรือมีกติกาอย่างไรที่แตกต่างกันไป เราต้องไปหาอ่านในโครงการกองทุนนั้นๆ

ผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุนรวมผสมของอุตสาหกรรมกองทุนรวมเท่าที่ผ่านมา ก็อยู่ในระดับที่น่าพอใจ และมีหลายนโยบายให้เลือก ซึ่งย่อมสะท้อนถึงหลายระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนคาดหวังที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง นั่นคือหากกองทุนมีนโยบายเปิดให้รับความเสี่ยงได้มาก ผลตอบแทนก็ควรจะมากกว่ากองทุนที่เปิดให้รับความเสี่ยงได้น้อยกว่า”

 

กองทุนรวมผสมภายใต้การจัดการของ บลจ.บัวหลวง นั้นมีหลายกองทุน หลายนโยบาย ตัวอย่างเช่น กองทุนเปิดบีแอ็คทีฟ และ กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็น 2 กองทุนผสมที่มีความเสี่ยงสูง เพราะผู้จัดการกองทุนของ บลจ.บัวหลวง สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในหุ้นได้โดยไม่จำกัดสัดส่วนที่ลงทุนในหุ้น ซึ่ง ณ วันที่ 27 มกราคม 2555 ที่ผ่านมานี้ ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี ประมาณร้อยละ 18.23 และ 21.90 ตามลำดับ ส่วนกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งเสี่ยงน้อยกว่า เพราะลงทุนในหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 25 ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี ที่ร้อยละ 9.08 ซึ่งสังเกตได้ว่าที่ผลตอบแทนน้อยกว่า ก็เพราะนโยบายลงทุนมีความเสี่ยงต่ำกว่า 2 กองแรก (โปรดดูตารางผลตอบแทนย้อนหลังเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา)

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม บลจ.บัวหลวง กล่าวว่า “หลังจากตลาดหุ้นไทยปรับตัวอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดดัชนีเพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนถึง 11.22% จากแรงซื้อของต่างประเทศเป็นหลัก มีผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้น หรืองกองทุนหุ้นบางกลุ่มเริ่มกังวลใจที่จะเข้าลงทุนในระดับนี้ บลจ.บัวหลวง จึงขอให้ผู้ลงทุนลองพิจารณากองทุนผสมซึ่งผู้จัดการกองทุนสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนระหว่างกองทุนตราสารทุน และ ตราสารหนี้ ได้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในมุมมองของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ลงทุนคลายความกังวลในการที่จะลงทุนหุ้นในภาวะปัจจุบันได้”

”บีแอ็คทีฟ เป็นกองทุนเปิดแบบผสมที่สามารถลงทุนได้ ทั้งหุ้นและตราสารหนี้โดยไม่จำกัดสัดส่วนการลงทุน และมีความพิเศษที่เป็นกองทุนที่มุ่งแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนจากความเคลื่อนไหวที่ไม่หยุดนิ่งของราคาหุ้นในระยะสั้นและระยะกลาง ดังนั้น เราจึงอาจซื้อขายหุ้นให้ บีแอ็คทีฟ บ่อยครั้งกว่ากองทุนอื่นของเราที่มองยาวกว่าก็ได้ ความเสี่ยงจึงมากกว่ากองผสมอื่นๆ ของเรา แต่น่าจะถูกกับอุปนิสัยของผู้ลงทุนที่ชอบเล่นช่วงสั้นก็ได้” นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มจัดการกองทุน บลจ.บัวหลวง กล่าว

ณ 27 มกราคมที่ผ่านมา บีแอ็คทีฟ ลงทุนในหุ้นประมาณร้อยละ 91.95 มีผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ร้อยละ 17.60 และผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี ประมาณร้อยละ 18.23”

นักลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน 1333 หรือที่ บลจ.บัวหลวง 0-2674 – 6488 กด 8 หรือที่ www.bblam.co.th