Money Expo Festival 2012

มหกรรมทางการเงินที่จัดขึ้นทุกๆ ปีในเมืองไทยนั้นคงจะหลีกหนีไม่พ้นเกี่ยวกับงาน Money Expo ที่เป็นมหกรรมการเงิน โดยรวมเอาหลากหลายธุรกิจที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องรวมเข้าไว้ด้วยกัน เป็นตลาดนัดทางการเงินการลงทุนที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในเมืองไทยเลยก็ว่าได้