กองทุนใหม่มีนาคม

สำหรับ กองทุนเปิดใหม่เดือนมีนาคม เริ่มต้นที่ 3 กองทุนในสัปดาห์นี้ โดยสัปดาห์นี้ปิดการขายไปแล้วถึง 11 กองทุน หากทำการซื้อขายภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ยังได้อยู่ทั้ง 11 กองทุนเพราะหมดเขตวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 56 นี้ แต่หลังจากนั้นก็รอลุ้นกองทุนใหม่ 3 กองทุนนี้ต่อ