กองทุนใหม่เดือน มกราคม 2556

จากครึ่งสัปดาห์แรก มีการนำเสนอกองทุนเปิดใหม่ หลายกองทุนด้วยกัน มาสัปดาห์นี้ก็มีมาเพิ่มอีกกว่า 8 กองทุน โดยพี่ใหญ่ บลจ.กสิกรไทย ก็นำเสนอกองทุนเปิดใหม่มาเป็นอันดับต้นๆ อีกเช่นเคย โดยเปิดใหม่ในสัปดาห์นี้มากถึง 4 กองทุนด้วยกัน ส่วนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมอื่นๆ มีเปิดอย่างละ 1 กองทุนเท่านั้น เช่น บลจ. แอสเซท พลัส, บลจ. บัวหลวง, บลจ. ทิสโก้ และ บลจ. ธนชาต

 

กองทุนเปิดใหม่สัปดาห์นี้ เดือนมกราคม 2556

  • กองทุน ASP-STARS 4 China Trigger 9/9 ของ บลจ. แอสเซท พลัส สิ้นสุดการขาย 15 มกราคม 2556
  • กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 2/13 ของ บลจ. บัวหลวง สิ้นสุดการขาย 15 มกราคม 2556
  • กองทุนเปิดเค คุ้มครองเงินต้น ตราสารหนี้ไทย 3 เดือน BQ ของ บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 14 มกราคม 2556
  • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน CA ของ บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 14 มกราคม 2556
  • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน AX ของ บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 14 มกราคม 2556
  • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี BE ของ บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 14 มกราคม 2556
  • กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #6 ของ บลจ. ทิสโก้ สิ้นสุดการขาย 14 มกราคม 2556
  • กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 6M15 ของ บลจ. ธนชาต สิ้นสุดการขาย 14 มกราคม 2556

โดยทั้งหมดเป็นกองทุนเปิดใหม่ในปี 2556 นี้ และเริ่มเก็บสถิติกองทุนที่เปิดใหม่ตั้งแต่ต้นปี โดยดูรายละเอียดได้ที่ กองทุนใหม่ โดยเราแค่รวบรวมและนำเสนอข้อมูลกองทุนเปิดใหม่ จากแหล่งเผยแพร่ต่างๆ ตามเว็บไซต์ที่มีรายละเอียดกองทุนใหม่และตามบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมในประเทศไทยเท่านั้น